Marketmap AS utvider forretningsområde og satser mot digital synlighet

Opplevelsesleverandøren Dunder Adventure AS endte opp som en digital innholdsprodusent. Nå blir de en del av Marketmap AS på Os som sysselsetter 2,5 årsverk og har nasjonale ambisjoner med base i Samvirkebygget.