Nå skal dette bygget gjenreises og sesongen på tunet kan utvides

En kopi av driftsbygningen vil gi Oddentunet en ny dimensjon og kan utvide sesongen noe.