Stein Håvard er agronom og har 40 års erfaring som bonde. Likevel innstiller Os kommune på avslag til konsesjonssøknaden.

Artikkelen er over 2 år gammel

Stein Håvard Fjestad ønsker å kjøpe småbruket Strømsvollen i Tufsingdalen i Os kommune for å drive med kjøttproduksjon og hundekjøring. Administrasjonen i kommunen sier nei og begrunner det med at bruket er for lite.