Ny forskrift for bruk av motorbåt er under utarbeidelse: Her er de avhengig av motor på båten

Tufsinga har vært matfat for tufsingdøler til alle tider. Der er det tradisjon med gjeddefiske om våren og sikfiske om høsten. Motorbåt er nødvendig for å holde tradisjonen i hevd.