Slik er vedtatte regler i Os kommune for motorferdsel i utmark