Får bruke snøscooter til tamreinoppsyn

Av

Et enstemmig Os formannskap har gitt to grunneierlag tillatelse til å bruke snøskuter til privat oppsyn med tamrein.