Os kommune ga tillatelse til oppsyn med rein. Det klaget Femund sijte på og fikk medhold. Nå kan advokatregninga ende hos kommunen

Os kommune kan få advokatregninga etter at Fylkesmannen ga Femund sijte medhold i klagen på Os sitt vedtak om skuterkjøring til grunneieroppsyn med rein.