Sp foreslår 15 mill til oppstart av Norsk Helsearkiv på Tynset

Senterpartiet har satt av 15 millioner til oppstart av Norsk Helsearkiv på Tynset i sitt alternative statsbudsjett. - Vi gir oss ikke, sier leder Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiet har satt av 15 millioner til oppstart av Norsk Helsearkiv på Tynset i sitt alternative statsbudsjett. - Vi gir oss ikke, sier leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Partileder Trygve Slagsvold Vedum mener Sp sender et sterkt signal til budsjettforhandlingene mellom regjeringen, KrF og Venstre.

DEL

Torsdag la Senterpartiet frem sitt alternative statsbudsjett for 2016. Her har partiet lagt inn 15 millioner kroner til oppstartsbevilgning til bygging av Norsk Helsearkiv.

- I vårt forslag til Statsbudsjett for 2016 foreslår vi at det bevilges 15 millioner kroner til å sette i gang med bygging av arkivet. Byggingen av arkivet burde vært i gang nå. Folket på Tynset og i resten Nord-Østerdalen har ventet lenge nok på dette. Gjennom vårt statsbudsjett sender vi et sterkt signal til budsjettforhandlingene mellom regjeringen og Krf og Venstre. Nå oppfordrer jeg Krf og Venstre til å følge opp, og få i gjennom dette i forhandlingene med regjeringen, forteller leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.

Er vedtatt

Senterpartiet mener Statsministeren ikke må glemme hva hennes eget parti har vært med på å vedta. I Stortingets anmodningsvedtak nr. 74 (2013–2014) av 4. desember 2013, uttalte en enstemmig komité at Stortinget ber regjeringen stadfeste lokalisering av nybygg for Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv på Tynset, forutsatt at fullført kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag tilsier bygging av et eventuelt nybygg.

- Regjeringen har ikke lagt frem noen opplysninger som viser at plassering av arkivet på Tynset ikke er et godt prosjekt. Man skulle i det minste forvente at regjeringen, når den går tilbake på det den selv har sagt, legger frem helt tydelig informasjon på at bygging av arkivet på Tynset ikke er hensiktsmessig, fastslår Vedum.

Oppgitt over forenklet arkiv

Bortreist kulturminister

Onsdag skulle kulturminister Thorhild Widvey svare på spørsmål i Stortingets spørretime om kostnadene og sikkerheten i regjeringens modell. Dette ble utsatt til neste onsdag da kulturministeren var bortreist.

Kulturministeren må svare i Stortinget 

Må kunne stole på regjeringen

Vedum understreker at tynsetingene har gjort alt de kan for å legge til rette for arkivet.

- Her har kommunen investert om lag 40 millioner kroner i infrastruktur og tilrettelegging av tomta. Dette er 40 millioner som man ellers ville kunne ha brukt på å tilby bedre skole og eldreomsorg. Kommunen har gjort disse investeringene fordi man har fått utvetydige signaler fra regjeringen. Overfor Arbeidets Rett sa finansministeren senest i fjor at «det er klinkende klart at det blir arkiv på Tynset». Vi kan ikke ha det slik at lokale folkevalgte i Norge ikke kan stole på det regjeringen sier, fastslår Vedum.

Vedum garanterer at Senterpartiet fortsatt vil jobbe hardt for at Norsk Helsearkiv skal på plass på Tynset i sin helhet. Det er videre en forutsetning at staten skal eie og drifte arkivet.

- Tirsdag fremmet vi et forslag for og fikk med oss Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite til å kreve at alle møter og all korrespondanse mellom Dora AS og regjeringens medlemmer offentliggjøres, sier Slagsvold Vedum, som kommer med følgende lovnad til alle i Nord-Østerdal:

- Senterpartiet vil ikke gi seg i denne saken før vi har snudd hver eneste stein i kampen om arkivet til Tynset!

All kontakt fram i lyset

Artikkeltags