Dette ble vedtatt under første formannskapsmøte etter valget i Holtålen: Konsesjon, næringssøknad og medlemmer til råd og utvalg

Formannskapet i Holtålen avholdt det første formannskapsmøte tirsdag 29. oktober. De behandlet medlemmer til råd og utvalg i tillegg til fradeling av boligtomt i Aunegrenda, to konsesjonssaker og søknad om støtte fra næringsfondet.