Sykehjemsrehabilitering til 26,5 millioner i Os

Rådmannen ber kommunestyret i Os søke Husbanken om drøyt 26,5 millioner kroner til rehabilitering av sykehjemsplasser.