13 fikk innvilget leiekjøring, sju fikk avslag. Nå har fire påklaget avslaget, hvor én klage tas til følge