Trekker seg ut av fylkespolitikken på grunn av interne stridigheter i SV