Helse- og omsorg: Investeringer opp mot 160 millioner kroner står på trappene

Tidligere denne uka la Tynset kommune fram rapporten «Fremtidig tjenestestruktur i Helse- og omsorgsektoren». Investeringer opp mot 160 millioner står på trappene. Det samme gjør store endringer i sektoren, for å stå bedre rustet for framtida.