Søker permisjon fra kommunestyret. Dermed er kun 4 av 27 kvinner

Reidun Andrea Rønning (Ap) øker om ett års permisjon fra kommunesyret i Tynset. Dermed er kun 4 av 27 representanter i kommunestyret kvinner.