Røros kommune ønsker nye forhandlinger med Os om intermediæravdelingen.

Røros sykehus *** Local Caption *** Røros sykehus

Røros sykehus *** Local Caption *** Røros sykehus Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Røros Kommune har siden 2012 hatt avtale med St. Olav Hospital om drift av senger for etterbehandling, utskrivningsklare pasienter og øyeblikkelig hjelp senger. Nå bearbeides særavtalen, og Røros ønsker videre å inngå ny samarbeidsavtale med flere kommuner i regionen.

DEL

Røros Kommune og St. Olavs Hospital har ikke hatt noen formell avtale siden 2015, og det har vært svært viktig å få på plass en ny, i tillegg til å revidere dens innhold. Den nye særavtalen mellom Røros som vertskommune og St. Olavs Hospital gjelder fra 01.01.2018 og inkluderer nå også kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp senger for psykisk helse og rus pasienter.

Ønske om ny samarbeidsavtale

Det har også blitt gjort justeringer i avtalen med tanke på salg av sengeplasser til øvrige kommuner i Fjellregionen. Hittil har det vært et samarbeidsforhold mellom kun Røros og Holtålen kommune mens Os Kommune bare har vært med på samarbeidet rundt øyeblikkelig hjelp senger, som ble lovpålagt i 2016. Målet er nå at både Os og Holtålen blir med på en samarbeidsavtale gjeldende fra 2019.

Skal sikre en god overgang

Etterbehandling innebærer et tilbud til pasienter som har behov for mer faglig krevende oppfølging og pleie enn tradisjonell kommunal helse- og omsorgstjeneste. Etterbehandlingssenger skal gi somatiske pasienter et godt tilbud om pleie og behandling i overgangen mellom sykehus og kommune, der målet er at pasienten skal skrives ut til eget hjem. Særavtalen gjelder pasienter som er bosatt i deltagerkommunene som har behov for videre etterbehandling og som utskrives til spesialisthelsetjenesten. Røros Kommune og St. Olav er enige om at det i 2018 kan tilbys senger til pasienter fra Sykehuset Innlandet bosatt i andre kommuner.

Særavtalen mellom Røros Kommune og St. Olavs Hospital var oppe til behandling i formannskapet 8. februar, og ble enstemmig vedtatt. Den kommer opp til behandling i kommunestyret 15.februar før arbeidet med samarbeidsavtalen skal til politisk behandling i løpet av kort tid.

Salget gått ned

Salget av senger til øvrige kommuner har gått ned de siste årene. I 2015 ble det solgt 173 døgn, i 2016 138 døgn og i 2017 99 døgn. Det er hovedsakelig Os kommune og Midtre Gauldal kommune som har benyttet seg av muligheten til å kjøpe senger disse årene. Rådmannen anser det som kommune sitt anliggende å selge plasser dersom det er ønskelig.

Opp til behandling

Rådmannen arbeider nå med å få til en avtale som også skal innlemme Os kommune i samarbeidet vedrørende intermediær avdeling fra 2019, noe kommunen ikke har lyktes med tidligere. Denne samarbeidsavtalen skal opp til politisk behandling i løpet av kort tid.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken