Dette svarer administrasjonen i Røros om anbudet på levering av strøm til kommunen

– Røros kommune i lang tid har bedrevet direkte anskaffelser av elektrisitet. Dette er et klart lovbrudd, og det er rådmannens ansvar å sørge for at kravene som stilles i lov og forskrift om offentlige anskaffelser overholdes.

Artikkeltags