Fire kvinner søkte på stilling i hjemmetjenesten og disse to har takket ja til jobb i Røros kommune