Fire søkere til kemnerkontoret og tre vil bli barnevernspedagog