Kommunedirektør Forbord Jensås: - Godt arbeidsmiljø er et ansvar for alle

Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås peker på at alle ansatte har et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø.