Ti søkere vil ha helgestilling ved Gjøsvika sykehjem og Bromstad er ansatt på Ungdommens Hus