Restaurant på Røros trues med bot for ikke å ha overholdt arbeidstid for ansatte