- Vi ønsker å bo her og vi vil ikke flytte fordi distriktene mister tjenester

Ungdom på Røros er engasjert og er opptatt av lokale, nasjonale og verdensomfattende problemer. Her sier tre AUF'ere hvorfor de er politisk engasjert.