Axel var ikke forberedt på å få avslag på barnehageplass til sønnen: – I verste fall må vi vente til august. Det går ikke

Axel Georg Borgos og samboer Silje Kvernes søkte barnehageplass til sønnen Lukas fra 1. mars 2020, men familien er en av flere som har fått avslag av Røros kommune.