Det vil koste kommunen seks millioner kroner mer å gi barnehagetilbud til alle

Oppvekstområdet i Røros kommune må tilføres seks millioner kroner mer hvis alle som ønsker skal kunne tilbys en barnehageplass i Røros kommune.