Enstemmig ja for bibliotek på Nilsenhjørnet: – Mer enn det vi hadde håp om

Formannskapet sa ja til å plassere et framtidig bibliotek på Nilsenhjørnet i sentrum av Røros.