Kjøper av Sleggveien 8: - Stas å få muligheten til å sette i stand et hus med så mye historie

Sleggveien 8 på Røros er solgt og den nye eieren ønsker å restaurere huset mest mulig autentisk.