Har sendt bekymringsmelding til politiet med påstand om sabotasje og trakassering

Artikkelen er over 1 år gammel

– Tamrein kommer på feil side av sperregjerdet på grunn av åpne grinder, hevder reindriftsdirektør Helge Hansen og reindrifta.