- Vi kan ikke fortsette å være prisdrivende i konsesjonssaker

Artikkelen er over 1 år gammel

Reidun Roland ønsker at Røros kommune skal begynner å behandle landbrukseiendommer som næringseiendommer og vil ikke at eiendommer skal ha høyere salgssum enn det som er forenlig med konsesjonsloven. Det kom opp når konsesjonssøknaden til ordførerkandidat Isak Busch ble behandlet i formannskapet.