- Her er det for lang ventetid på time hos fastlege

Det mener eldrerådet, som har kommet med innspill på hvordan de ønsker helsetjenestene i Røros skal se ut.