– Ingen ting skjer med Femundsveien og vi har ingen å miste

Åra går uten at det har blitt gjort noen trafikksikkerhetstiltak langs Femundsveien. Nå krever beboerne at det skjer noe.