Bukkvold ga fra seg odel mot at det ble utløst en hyttetomt på småbruket, men kommunen vil ikke fradele

Artikkelen er over 1 år gammel