Coop ønsker å kjøpe tomt og starte arbeidet med å etablere matbutikk i Havsjøveien

Coop Røros SA hadde et ønske om å etablere ny butikk i området ved Cirkel K i Havsjøveien på Røros. Nå etter fusjonen har Coop Midt-Norge SA tatt opp tråden.