15 søkere på sykepleierstilling ved Røros legesenter