Fagforbudet kjenner ikke til fryktkultur: – Vi står daglig overfor utfordringer, men har aldri opplevd at det er en fryktkultur