Flere tilsetninger i Røros kommune: Har ansatt vikarer i skole og barnehage, renholdere og hjelpepleier