KS - Konsulent skal bruke 18 måneder på å rette opp utfordringer knyttet til arbeidsmiljø og høyt sykefravær ned Gjøsvika sykehjem