Reiselivets Hus koster kommunen 7 millioner kroner

Røros kommune skal få penger til huskjøpet ved å selge utleieboliger.