Røros kommune anker dommen der en ansatt skal være ugyldig oppsagt