– Kulturminnefondet er den beste investeringen Norge noensinne har gjort, mener riksantikvar Jørn Holme.

Under feiringen av Kulturminnefondet sitt 15 års jubileum roste han jobben de har gjort gjennom 15 år.

Fra talerstolen i Storstuggu under kurturminneseminar fredag kom det mange godord om hva Kulturminnefondet har vært, og hvordan man ønsker at det skal være. Holme ønsker en budsjettøkning til kulturminnearbeid i Norge og en mer digital satsing som gjør kulturminner også interessant for yngre mennesker.

– Kulturminnefondet skal alltid være på Røros!, fastslår Holme.

Han roste også Bygningsvernsenteret på Røros opp i skyene.

– Bygningsvernsenteret er et forbilledlig håndverksmiljø og dere er så gode at jeg ønsker å klone dere. Jeg har en forventning til at regjeringen får til en kompetanseheving for de små håndverkerfagene, talte Holme.

Gjennom 15 år har det blitt gitt støtte fra Kulturminnefondet til 4.300 prosjekter rundt om i Norge. Statsråd Ola Elvestuen i Klima- og miljødepartementet er også på besøk på Røros i forbindelse med jubileet.

– Min ambisjon som politiker er å løfte kulturminnefeltene. Kultur, klima og miljø var grunnen til at jeg startet med politikk. Kulturminnefondet har fått til fryktelig mye. Det var en klok avgjørelse å opprette kulturminnefondet. Det er et barn av frivillig innsats. I 2018 har fondet fått bevilget 112 millioner kroner til videre arbeid for kulturminner. Fondet bidrar til at det er enklere for enhver å ta en beslutning om å bevare gamle kulturminner. Kulturminner er en læringsarena, og fra den gamle kultur og historie kan vi ta gode beslutninger i framtida, sier Elvestuen.

Markering av jubileet startet torsdag og varer til lørdag.