200.000 kroner i støtte til å plukke søppel, drive med fiskeforvaltning og kjøre skiløyper rundt Aursunden

Lag og foreninger får støtte av fond fra Glommen og Laagens brukseierforening.