Solhus søkte om 40 års leie, men fikk bare 20. Nå kan det se ut til at klagen fører frem

Jan Håvard Solhus søkte om å få konsesjon på jordleie i 40 år. Formannskapet ga ham 20 år. Nå har Solhus klaget, og rådmannen ber formannskapet ta klagen til følge.