SV tok røroseksempelet til Stortinget og ber regjeringen instruere helseforetakene

Står samlet: Varaordfører Bjørn Salvesen (fra venstre), Frode Strickert i Fagforbundet Røros, Reidun Roland i Røros Sanitetsforening og Kjell Engan i LHL på Røros gikk sammen om å arrangere fakkeltog i protest mot dagens anbudsregime. Neste uke behandles saken i Stortinget.

Står samlet: Varaordfører Bjørn Salvesen (fra venstre), Frode Strickert i Fagforbundet Røros, Reidun Roland i Røros Sanitetsforening og Kjell Engan i LHL på Røros gikk sammen om å arrangere fakkeltog i protest mot dagens anbudsregime. Neste uke behandles saken i Stortinget. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

- Det er utrolig moro at et lokalt initiativ kan få gjennomslag på Stortinget, kommenterer varaordfører på Røros, Bjørn Salvesen (SV).

Det han snakker om er innstillingen fra helse-og omsorgskomiteen på Stortinget, som før påske la fram et forslag om å prioritere ideelle foran kommersielle aktører når helseforetakene kjøper institusjonsplasser.

- Stortinget ber regjeringen instruere helseforetakene om at de ved kjøp av private institusjonsplasser skal prioritere ideelle aktører fremfor kommersielle aktører, lyder innstillingen.

Forslaget, som var fremmet av stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken og Nicholas Wilkinson fra SV, fikk oppslutning i komiteen og blir behandlet i Stortinget i slutten av neste uke.

Lars Haltbrekken sier at det lokale SV-initiativet fra Røros da LHL-Røros mistet viktige anbud, var avgjørende for hans engasjement og saken fikk gjennomslag i stortingskomiteen.

Det var i fjor sommer det ble klart at LHL-klinikkene på Røros kun var tildelt 44 døgnplasser innen spesialisert rehabilitering, som resultat av en anbudsprosess i det offentlige helsevesenet. Det var 16 færre plasser enn i den daværende avtalen, og reduksjonen betød slutten for tilbudet til sykelig overvektige ved LHL Røros.

29. november samlet derfor hele 300 stykker seg og gikk i fakkeltog mot offentlig anbudsregime på Røros.

Rørospolitiker Bjørn Salvesen sier at målet var klart fra første stund:

- Da det ble tatt initiativ fra Fagforbundet og flere andre lokalt på Røros til en støttemarkering for LHL-klinikkene, var vår ambisjon å bringe saken videre til Stortinget. Det er derfra det må komme politiske signaler om at ideelle organisasjoner skal foretrekkes framfor de kommersielle, understreker han.

– Dagens anbudsregime er distriktsfiendtlig, erklærte Fagforbundet, varaordfører Bjørn Salvesen, LHL og Sanitetsforeningen på Røros, som planla fakkeltog for å sende et tydelig budskap til politikerne om at de nå må få grep om behandlingen av offentlige anbud igjen.

LES OGSÅ hva en profilert rørosing skrev om: Fakkeltog og helse

(Teksten fortsetter under bildet)

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken  (SV) holdt appell, da rørosingene gikk i fakkeltog mot anbudspolitikken.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) holdt appell, da rørosingene gikk i fakkeltog mot anbudspolitikken. Foto:

Fra komiteinnstillingen leser vi følgende:

Forslagsstillerne mener at den beste helsebehandlingen bare oppnås hvis det bygges opp langsiktige og trygge behandlingsvilkår. Ansatte som har utrygge jobber, og institusjoner som må jobbe ut fra kortsiktige planer, lar seg ikke forene med den tryggheten som trengs for mennesker som trenger for eksempel rehabilitering eller annen hjelp med sine helseproblem.

Forslagsstillerne påpeker at anbudskonkurranser har ført til at viktige behandlingstilbud legges ned, på tross av god kvalitet. Private aktører utgjør en stor del av den samlede døgnkapasiteten for tverrfaglig spesialisert behandling, og forslagsstillerne mener det er viktig å sikre trygge vilkår for drift, der stabile og gode ideelle tilbydere prioriteres foran kommersielle tilbydere.

Forslagsstillerne viser til at ideelle private organisasjoner og stiftelser har et særpreg som skiller dem fra kommersielle private aktører. De ideelle organisasjonene har et tydelig verdigrunnlag og samfunnsnyttig formål. Mange ideelle organisasjoner nyter en særlig tillit i befolkningen. Både EØS-avtalen og det norske lovverket åpner for å prioritere ideelle aktører innen helse- og omsorgssektoren.

Forslagsstillerne viser til at dersom en tjeneste er vedtatt konkurranseutsatt eller er underlagt lovverket om offentlige anskaffelser, kan man i mange tilfeller gjennomføre en begrenset anbudsrunde der man lar bare ikke-kommersielle aktører være med. Innenfor det statlige barnevernet skjermet den rød-grønne regjeringen de ideelle aktørene fra anbudskonkurranser, til fordel for langsiktige avtaler. I 2012 inngikk Helse Sør-Øst løpende avtaler med ideelle aktører på rusfeltet.

Forslagsstillerne mener dette nå bør gjennomføres i alle helseforetakene, og at foretakene derfor må instrueres om dette.


Artikkeltags