Mattilsynet ga Røros slakteri varsel om pålegg – ku sto en natt på slakteriet uten tilgang til vann