Har du en slik plan for bilen din er Stattene på Røros nå stedet

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto Foto:

Nå er det endelig klart for bilmottak på Røros igjen. Etter en lang periode uten mulighet for å levere vrakbiler i regionen åpner nå Røros container og miljø as for å ta imot vrakbiler.

DEL

- Vi har endelig fått alt på plass, og kan nå ta imot vrakbiler, forteller Bjørn Tore Hindklev og Steinar Tamnes ved Røros container og miljø as.

Nå er det altså mulig å levere vrak hos Røros container og miljø på Stattene i Røros kommune. Vrakpanten for bil er på 3.000 kroner, og nå får du også vrakpant på motorsykkel og moped (500 kroner), snøscooter (3000), campingvogn og campingbil (3000 kroner), buss under seks meter og lastebiler (5.000 kroner).

Vrakpanten blir utbetalt fra Skatteetaten, og er stort sett på konto i løpet av en uke.

Les også: Avvikler regionens eneste bilopphuggeri - Røros Container og miljø har nye eiere. Nå søkes det om å starte vrakbilmottak ved Kvitsanda

- Vi holder til i Kvitsanda mottaksanlegg, du kjører inn ved SBS/HÅG, forteller de to blide karene ved RCM.

Leverer du bilen selv til RCM trenger du ikke å være bilens eier. Personen som leverer bilen står ansvarlig for at bilen rettmessig skal vrakes. Du må fremvise vognkort og legitimasjon, eventuelt kvittering på innleverte skilt fra Vegvesenet.

Skal vrakpanten sendes til andre enn deg, må full personalia til denne personen fremlegges. Fullstendig navn, adresse, fødselsnummer (11 siffer) og kontonummer. Bilen må være ryddet og rensket for personlige eiendeler, bom- eller køfribrikker.

- Vi kan også hente bilen din, men da mot et lite vederlag avhengig av hvor du bor, sier de to.

Bilgjenvinning er et viktig miljøaspekt. Minst 95 prosent av bilen resirkuleres – gi ditt gamle vrak nytt liv

I 2012 ble 116.000 tonn avfall behandlet fra returordningen på bilvrak. Over 90.000 tonn, 64 prosent, ble materialgjenvunnet. 26.000 tonn ble energigjenvunnet og 16.000 tonn ble gjenbrukt (12 prosent).

Tungmetaller som bly, kadmium og kvikksølv blir også forsvarlig fjernet. Igjennomsnitt gjenbrukes 750 kilo metaller fra en vraket bil.

- Forsvarlig gjenvinning og resirkulering av bil er viktig for å redusere C02- og miljøutslipp, og det øker gjenbruksgraden av metaller, som er en begrenset ressurs, avrunder de to, og inviterer altså folk til å levere vrakbilene sine i Kvitsanda.


Artikkeltags