Har redusert Aursunden med 100 tonn sik: Nå skal de foredle fisken fra å være hundemat over til å bli folkemat

De har fisket 170 tonn med sik de første seks årene siden prosjektet med tynningsfiske i Aursunden startet opp. I løpet av de årene er sikstammen redusert med 100 tonn. Nå er de i startgorpa for å kunne klare å stå på egne bein og selge fisken som mat til folk.