Her vil Bane NOR bygge ut og samle alle funksjonene på Røros

Bane NOR ser på mulighetene for å bygge ut lokstallen for å huse funksjoner som i dag holder til i Pakkhuset.