Øverste jordlaget på Øverhagaen er forurenset. Kjører vekk 55 lastebillass til deponi i Trondheim