Både oppvekst og helse bruker mer penger enn de har fått til disposisjon i Røros

Hvis prognosen til økonomisjef Roger Mikkelsen slår til vil Røros kommune ha kun en million kroner å sette av på disposisjonsfond ved årsslutt. Det var budsjettert med seks millioner til disposisjonsfond. Både oppvekst og helse har merforbruk hittil i år. Kommunen ligger 7,7 millioner kroner bak budsjett så langt.