Mannen som ble fengslet i forbindelse med ildspåsettelse sitter i varetekt i fire nye uker