Dette er forslaget til bygging av den nye barnehagen i Røros

Da det ikke finnes stor nok tomt i sentrum av Røros til en barnehage med 12 avdelinger, er nå forslaget å bygge en ny barnehage på Ysterhagen med fem avdelinger og en ny syv avdelingsbarnehage på Bersvendsvollen ved Golfbanen.